DERS 1: MICROSOFT ACCESS© İLE ÇALIŞMAK

Dersin sonunda yapabilecekleriniz:
-Microsoft Access’in amaçlarını tanımlamak.
-Microsoft Access 2000’in yeniliklerini açıklamak.
-Microsoft Access 2000’in kuruluşunu yapabilmek.
I. MICROSOFT ACCESS©
Microsoft Access, masaüstü veritabanı (database) projeleri geliştirmek için yaygın olarak
kullanılan bir veritabanı yönetim yazılımıdır. Özellikle verilerin tablolar halinde tasarlanması
ve ilişkiler (relationships) gibi yeni kavramların yer aldığı Access, gelişmiş veritabanı
olanaklarının kişisel bilgisayar üzerinde kullanılmasını sağlayan ve yaygın olarak kullanılan
bir programdır.
II. MİCROSOFT ACCESS 2000’İN YENİLİKLERİ
Microsoft Access 2000, çok sayıda yeniliğe sahiptir. Bunların en başında Internet ve Intranet
uygulamaları geliştirmek için kullanılan yenilikler gelmekle birlikte bütün yeniliklere kısaca
bir göz atalım:
A. DATABASE PENCERESİ’NDEKİ YENİLİKLER
Microsoft Access, bir veritabanı penceresinden yönetilir. Bu pencerede verilerini depolamak
için tablolar, verilerinizi sorgulamak için sorgular (query), verileri işlemek ve görüntülemek
için formlar ve verilerin çıktılarını almak için raporlar kullanılır.
Microsoft Access 2000, Database Penceresi’nde database (veritabanı) nesnelerinin görülmesi
ve işlenmesiyle ilgili çok sayıda yeni düzenleme seçeneklerine sahiptir:
-Database penceresi araç çubuğu: Database nesnelerinin yönetimi, açılması ve yaratılmasıyla
ilgili komutların kolayca bulunmasını sağlar.
-Nesne çubuğu (Object bar): Database nesnelerinin dikey olarak görüldüğü ve kolayca
kullanıldığı yer.
-Database nesnelerini gruplamak: Farklı türdeki database nesnelerine erişim için kullanılan
kısayolların gruplarını içeren grup çubukları.
-Yeni nesne kısayollarını kullanmak: Database penceresinde; nesneleri tasarım görünümünde
açabileceğiniz seçenekler. Ayrıca yeni bir database nesnesini yaratabileceğiniz sihirbaz yer
alır.
-Nesnelerin database penceresinde seçilmesini ve açılmasını özelleştirmek: Düzenleme
yaparak database nesnelerini tek bir fare tıklamasıyla açmak.
B. DATABASE TASARIMINDAKİ YENİLİKLER
Microsoft Access 2000 database tasarımı ve datalarla çalışma bakımından çok sayıda yeni
özelliğe sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır:
-Record-level locking (Kayıt-düzeyi kilitleme): 4 K boyutundaki sayfalar üzerinde yapılan
page-level kilitlemenin yanı sıra Microsoft Access 2000 satır-düzeyinde de kilitleme
yapabilmektedir.
-İlişkili dataların subsheet (alt data tabloları) içinde görüntülenmesi: Tablo, sorgu ya da form
üzerindeki ilişkili dataların alt tablolar (subdatasheet) ya da altform (subform) olarak
görülmesi sağlanır. Örneğin müşteri tablosuna bağlı siparişlerin görülmesi gibi.
-Yeniden adlandırma sorunlarının otomatik olarak çözülmesi: Bir formu, tabloyu, sorguyu,
alanı ya da diğer bir kontrolün adının değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak sorunları
gidermek için ilgili bileşenlerin de otomatik olarak yeniden adlandırılması.
C. “DATA ACCESS PAGES” İLE GELEN YENİLİKLER
Data access pages bir Web sayfasıdır. Bu sayfa aracılığıyla Microsoft Access 2000 ya da SQL
Server üzerindeki datalara erişilebilir. Data pages (veri sayfaları), veri girişi ve değiştirilmesi
için aynı Access formları gibi kullanılabilir. Bunun dışında kayıtların hiyerarşik biçimde
gruplanması için de data pages kullanılabilir. Bu sayfaların özelliği, sayfalar Internet Explorer
ile açılabilir.
D. TOOLBARS, MENÜ BAR VE SHORTCUT MENÜLERİNDEKİ YENİLİKLER
Access 2000 içindeki araç çubukları, menüler ve kısaayol menüleri daha kolay ve hızlı
biçimde kullanılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
-Kişiselleştirilmiş menü ve araç çubukları: Bir menünün açılarak bir komutun seçilmesi onun
kişiselleştirilen menülere eklenmesini sağlar. Access 2000 kullandığınız menülere ve araç
çubuklarına göre; sadece kullandığınız menü ve araç çubuklarının görünmesini sağlar.
-Araç çubuklarını ard arda dizmek: More düğmesine tıklanarak daha fazla araç çubuğunu
ekranda görebilirsiniz. Araç çubuklarını yere göre boyutlandırabilirsiniz. Bir düğmeye
tıkladığınızda o düğme araç çubunda görünür.
-Bir araç çubuğu düğmesine ya da menü komutuna kısayol atamak: Bir araç çubuğu
düğmesine ya da bir menü komutuna kısayol atayarak bilgisayar üzerinde, network üzerinde,
Intranet ya da Internet üzerinde bir yere erişmek.
E. GÜVENLİK, BAKIM VE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMLERİNDEKİ YENİLİKLER
-User-Level Security sihirbazı ile Veritabanı üzerinde güvenlik sağlamak: User-level Security
Wizard ile genel kurallar içinde veritabanının güvenliği sağlanır.
-Visual Basic for Applications kodunun parola ile korunması: Modüller, form ve raporların
arkasındaki modüller içinde yer alan VBA kodları parola ile konunur.
-Geliştirilmiş Compact yardımcı programı: Daha güvenlive etkin biçimde bir Access
veritabanının ve projesinin bir tek adımda sıkıştırılmasını sağlamak. Compact On Close
seçeneği ile bir veritabanı projesinin kapanırken otomatik olarak compact etmek.
-Bir veritabanını Microsoft Access 97’ye çevirmek: Bir Access 2000 veritabanını Access 97
file dosya formatına çevirmek gibi. Okumaya devam et “DERS 1: MICROSOFT ACCESS© İLE ÇALIŞMAK”